Starosta:            Hana Krsová
Místostarosta     Ing. Václav Pícha
členové:            Josef Pýcha
                        Milan Weinar
                        Vladislav Pícha
                        Jiří Martínek
                        Václav Přib