Obec Krajnícko :: Pro Turisty

vítejte!

Obec Krajníčko leží přibližně 6 km od Bavorova po odklonu z cesty na Volyň. V blízkosti vsi se tyčí zřícenina hradu Helfenburk. Dále lze pokračovat cestou směr Drahonice do obce Měkynec, Bílsko… Jakmile se duše turistova nabaží místního čerstvého vzduchu, hub a přírody, lze obvykle přibližně po páté hodině odpolední zakotvit v místním hostinci na pohár piva Dudák (Nektar). Děti jest možno odložit na téměř přilehlém dětském hřišti a komu nestačí se svlažit vnitřně, může dosáhnout absolutního osvěžení koupelí v udržované požární nádrži od nepaměti využívané jako koupaliště, nacházející se vpravo za vsí po cestě k hradu.

Ubytování je žel bohu třeba hledat jinde, neb na meze u nás padá k ránu rosa a pastviny bývají obsazeny skotem.