stojící zleva: Veselý Jindřich, Weinar Milan, Bísek Jan, Čížek Josef, Svatek Zdeněk, Kubát Jaroslav, Funda Václav st., Martínek Jiří, Pícha Václav, Kubátová Hana, Bísek Miroslav, Janoušek Roman, Hanžlová Lucie, Pícha Vladislav, Procházka Martin, Dušek Jaroslav, Přib Václav, Jedlička Jaroslav
vedle stříkačky zleva: Honsa František, Hanžl Vladimír, Pýcha Josef
na fotografii chybí: Funda Václav ml., Pelouch Radek, Sochor Martin, Svatek Petr, Svatý Zdeněk, Pýchová Lucie, Přibová Naïa, Martínková Mirka, Píchová Romana dolní, Píchová Romana horní, Dušková Markéta, Krsová Hana