Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy 9.11.2017 naleznete zde: