Výroční zpráva obce Krajníčko za 2015 a 2016 naleznete zde:www.krajnicko.cz/files/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20obce%20Krajn%C3%AD%C4%8Dko%202015-2016.doc