Závěrečný účet za rok 2016 DSO BOR naleznete zde:

a přílohy Výkaz Fin-2-12  zde: Výkaz zisku a ztrát zde:

Rozvaha zde:

Příloha zde:

Zpráva o výsledku přezkoumání zde: